Sijoituskohteena

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena

Boreo sijoituskohteena

Kasvu yritysostoin

Yritysostot ovat Boreon strategian ytimessä. Yhtiöllä ja sen johdolla on vahvat näytöt omistaja-arvoa luoneiden järjestelyjen toteuttamisesta. Boreon houkutteleva lupaus kasvualustana varmistaa laajan ostokohteiden avaruuden.

Liiketoimintojen vahvat markkina-asemat

Boreon liiketoimintojen päämiesportfolio koostuu maailman johtavista brändeistä, joilla on vahva markkina-asema. Toimittajien pitkäaikainen asema päämiesten jakelustrategioissa on osoitus liiketoimintojen asemasta arvoketjussa. Nämä tekijät ovat heijastuneet Boreon liiketoimintojen asiakassuhteiden kestoon.

Mahdollisuus kannattavuuden parantamiseen ja orgaanisen kasvun luomiseen operatiivisen tehokkuuden kautta

Konsernilaajuinen operatiivisen kehittämisen malli tarjoaa mahdollisuuksia Boreon liiketoimintojen kilpailukyvyn parantamiseen ja orgaanisen kasvun luontiin.

Pääomakeveys ja vahva kassavirta

Boreon liiketoiminnat eivät sido paljoa pääomaa, ovat ennustettavia ja tuottavat hyvää kassavirtaa. Tämä mahdollistaa pääoman tehokkaan allokoimisen takaisin yritysostostrategian toteuttamiseen.

Boreon tavoitteena on jatkuvasti kasvattaa sen luomaa arvoa osakkeenomistajilleen

Boreo tavoitteena on luoda arvon sen osakkeenomistajille parantamalla kannattavuutta sekä kasvattamalla vuotuista osakekohtaista osinkoa.


Strategia

Tutustu strategiaamme ja taloudellisiin tavoitteisiimme

Taloudellinen kehitys

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme