Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste päivitetty 4.3.2021

Tämä tietosuojaseloste koskee boreo.com-sivustoa. 

Pyrimme ymmärtämään boreo.com-sivuston (myöhemmin "Palvelu") käyttäjien tarpeita ja sen vuoksi keräämme palveluidemme käyttäjiin liittyviä tietoja, kuten heidän käyttäytymisestään verkkopalvelussamme. Verkkopalvelu on kaikille avoin eikä sivujen selaaminen edellytä rekisteröintiä. Sivustossa voi myös olla erikseen kirjautumista vaativa osio.

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, mitä tietoja voimme kerätä palvelun käyttäjistä. Kerromme myös mihin käyttötarkoituksiin voimme kyseisiä tietoja mahdollisesti käyttää.

Käyttämällä Palvelua, hyväksyt tietojen käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisemalla siitä uuden version verkossa. Verkkosivuston ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi.

Tietojen kerääminen

Rekisteriin kerätään seuraavat tiedot:
– käyttäjän IP-osoite anonymisoituna
– Ohjelmisto- ja laitteistotiedot
– Lomakkeiden kautta annetut tiedot
– Muut käyttäjän suostumuksella kerättävät tiedot

Rekisteriin ei kerätä henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja jotka mahdollistaisivat tietojen yhdistämisen tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Huomioitavaa kuitenkin on, että käyttäjä saattaa sivustolla olevien lomakkeiden kautta jakaa itsestään tietoja, jotka on luokiteltavissa henkilötiedoiksi. Mikäli Palvelun ylläpitäjät huomaavat tällaisia tietoja järjestelmässä, tiedot anonymisoidaan henkilötietojen osalta ilman tarpeetonta viivytystä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tietojen anonymisointi voi tarkoittaa esimerkiksi luonnollisen henkilön nimen, sähköpostiosoitteen, osoitteen tai puhelinnumeron muuttamista tunnistamattomaksi merkkijonoksi.

Tietojen luovuttaminen

Boreo Oyj ei myy, vaihda tai siirrä käyttäjien tietoja ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat meitä sivustomme ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa. Myös kolmansien osapuolten on pidettävä tiedot luottamuksellisina. Uskomme, että tietojen jakaminen on tarpeen, kun tavoitteena on tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitonta toimintaa, petosepäilyjä tai tilanteita jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa.

Luovutetaanko henkilötietoja EU:n ulkopuolelle?

Ei.

Kuten aiemmin tässä tietosuojaselosteessa on todettu, rekisteriin ei kerätä henkilötietoja tai muita sellaisia tietoja jotka mahdollistaisivat tietojen yhdistämisen tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön. Kuitenkin, kaikki Palvelun tallentamat tiedot pyritään pitämään EU:n sisäpuolella. Esimerkiksi Palvelun käyttämät tietojen tallentamiseen käytettävät palvelimet sijaitsevat EU:n sisäpuolella. Mikäli tietoja tallennettaisiin EU:n ulkopuolelle, huolehdimme siitä, että tietojesi käsittely, siirto ja tallennus toteutetaan lain edellyttämin perustein ja riittävin suojamekanismein.

Rekisterin suojaus

Rekisteri on suojattu ulkopuolisten käytöltä ja rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Käyttäjiä sitoo salassapitovelvollisuus. Rekisteriin pääsy on ainoastaan Boreo Oyj:n työntekijöillä ja Boreo Oyj:n verkkopalvelun tuottajan Inderes Oy:n niillä työntekijöillä, joiden tehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Selvyyden vuoksi todettakoon, että tämä tarkoittaa ainoastaan palvelun teknisestä toteutuksesta vastaavia henkilöitä, eikä esimerkiksi Inderes Oy:n analyytikoilla ole pääsyä rekisteriin. Työntekijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Evästeet (cookies)

Evästeet (cookies) ovat tunnisteita, jotka tallentuvat kävijän tietokoneelle / päätelaitteelle kun kävijä vierailee verkkosivulla. Palvelumme hyödyntää joitakin evästeitä tai evästeihin rinnastettavia teknologioita (esimerkiksi selaimen local storage), jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana.

Palvelun käytöstä voidaan kerätä tilastollista tietoa kävijämäärästä, suosituimmista sivuista, sisääntulosivuista, poistumissivuista tai muita vastaavia tietoja. Tilastollisen tiedon keräämiseen Palvelussa voi olla käytössä Google Analytics.

Google Analyticsin keräämä IP-osoite anonymisoidaan, minkä myötä Google Analyticsiin ei muodostu henkilötietoja. Lisätietoja IP-osoitteen anonymisoinnista löydät täältä. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannella osapuolelle lain niin vaatiessa. Googlen tietosuojakäytäntö on luettavissa osoitteessa http://www.google.fi/policies/privacy/

Selvyyden vuoksi todettakoon, evästeiden avulla ei kerätä henkilötietoja tai henkilötietoihin rinnastettavia tietoja (esimerkiksi kerätyt IP-osoitteet anonymisoidaan), minkä takia sivuston käyttäjälle ei tarjota sivun käyttämisen yhteydessä erikseen mahdollisuutta hyväksyä evästeitä, kieltäytyä evästeiden käytöstä tai valita käyttämiään evästeitä.

Käyttäjä voi kuitenkin kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Useimmat verkkoselaimista sallivat evästeiden käytön estämisen. Evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen, jolloin emme voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä

Muutokset tietosuojaselosteeseen

Päivitämme tietosuojaselosteemme muutokset verkkopalveluumme.