Johtoryhmä

Sijoittajat > Hallinnointi > Johtoryhmä

Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Toimitusjohtaja vastaa Boreon liiketoimintojen johtamisesta Suomen osakeyhtiölain, hallituksen antamien ohjeiden ja hallinnointisäädösten mukaisesti. Toimitusjohtajan nimittää tehtäväänsä ja tarvittaessa erottaa hallitus. Toimitusjohtaja valmistelee hallituksen käsiteltävänä olevat asiat ja vie täytäntöön sen tekemät päätökset.

Boreon johtoryhmän toimivalta ei perustu osakeyhtiölakiin tai yhtiön yhtiöjärjestykseen vaan sen asemaan yhtiön johtamisjärjestelmässä. Johtoryhmän jäsenet raportoivat suoraan toimitusjohtajalle.

Boreolla on johtoryhmä, jonka puheenjohtajana toimii toimitusjohtaja. Johtoryhmän tehtävänä on hyväksyä, toimeenpanna ja käsitellä konserninlaajuisia kehityshankkeita, toimintaperiaatteita ja käytäntöjä. Näihin kuuluvat muun muassa konsernin liiketoiminta-alueiden ja liiketoimintayksiköiden liiketoimintasuunnitelmat ja niiden toteutumisen valvonta. Johtoryhmä kokoontuu vähintään kuukausittain.

Johtoryhmän jäsenten esittelyt

Kari Nerg

Toimitusjohtaja ja Elektroniiikkateollisuus-liiketoimintayksikön liiketoimintajohtaja

Synt: 1984
Koulutus: MMM, CEFA
Toimitusjohtaja 4.5.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Mutares SE & Co. KGaA:n Pohjoismaiden ja UK:n toiminnoista vastaava johtaja (2017–2020), Häggblom & Partners Oy operatiivinen johtaja (2010–2017)

Keskeiset luottamustoimet: Junnikkala Oy, hallituksen jäsen 2018 alkaen

Aku Rumpunen

Talous- ja rahoitusjohtaja

Synt: 1974
Koulutus: KTM, FM
Johtoryhmän jäsen 5.10.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Cramo-konsernin talous- ja rahoitusjohtaja (2016–2020) sekä konsernin johtoryhmän jäsen (2012–2020), YIT-konserni: useita Financial manager ja Business control -tehtäviä (2003-2012)

Mari Katara

Henkilöstöjohtaja

Synt: 1984
Koulutus: KTM
Johtoryhmän jäsen 26.10.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: OP osuuskunnassa Pohjola Sairaalan ja OP-Henkivakuutuksen henkilöstöasioista vastaava päällikkö ja johtoryhmän jäsen (2018–2020), LänsiAuto-konsernin henkilöstöpäällikkö ja johtoryhmän jäsen (2013–2018)

Janne Silvennoinen

Machinery-liiketoimintayksikön liiketoimintajohtaja

Synt: 1969
Koulutus: DI
Johtoryhmän jäsen 5.10.2020 alkaen

Keskeinen työkokemus: Yleiselektroniikka Oyj:n toimitusjohtaja (2006–2020), Kontram Oy:n sähkötekniikan toimialajohtaja (2000–2006)

Richard Karlsson

Raskaan kaluston liiketoimintayksikön liiketoimintajohtaja

Synt: 1975
Koulutus: Luutnantti
Johtoryhmän jäsen 5.1.2021 alkaen

Keskeinen työkokemus: PM Nordic AB:n toimitusjohtaja (2008–) ja myyntipäällikkö (2001–2008), Ruotsin puolustusvoimien luutnantti (1996–2000), Elephant Group AB:n toimitusjohtaja (2007–)

Keskeiset luottamustoimet: Ruotsin pumppuyhdistyksen sertifioitu kouluttaja (2016–), Putzmeister-toimittajien hallituksen jäsen (2018–), PM Nordic AB:n hallituksen jäsen (2008–2021), Elephant Group AB:n hallituksen jäsen (2007–)

Sisäpiirin omistukset

Tutustu Boreon johtoryhmän omistuksiin

navigate_next

Johdon liiketoimet

Tutustu johdon liiketoimista julkaistuihin tiedotteisiin

navigate_next