Tunnusluvut

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2018 2019 2020 2021 2022
Liikevaihto 57,2 59,9 97,5 122,0 160,4
Liikevaihdon kasvu-% 5,5 4,6 62,9 50 31
Operatiivinen liikevoitto 3,5 3,5 5,9 8,8 8,7
Operatiivinen liikevoitto-% 6 6 6,1 6 5,4
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 3,9 4,4
Osakekohtainen tulos (euroa) 1,00 0,90 0,91 1,99 1,12
Osinko (euroa) 0,33 0,00 0,40 0,42 0,22*
Omavaraisuusaste-% 63,4 65,4 27,0 24,3 35,4
Nettovelka -2,6 -3,5 -4,0 19,8 30,9

*Emoyhtiö Boreo Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2022 olivat 13,9 milj. euroa, josta tilikauden tulos on 4,6 milj. euroa. Hallitus esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että päättyneeltä tilikaudelta maksetaan osinkoa 0,22 euroa/osake varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä, ja lisäksi varsinainen yhtiökokous valtuuttaisi hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan toisen yhteensä enintään 0,22 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta myöhemmin 2023 aikana.

Liikevaihto

milj. euroa

Operatiivinen liikevoitto

milj. euroa

Osakekohtainen tulos

euroa

Omavaraisuusaste

%