Tunnusluvut

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Tunnusluvut

Tunnusluvut

(milj. euroa)

2017 2018 2019 2020 2021
Liikevaihto 54,2 57,2 59,9 97,5 146,5
Liikevaihdon kasvu-% 34,6 5,5 4,6 62,9 50
Operatiivinen liikevoitto 2,5 3,5 3,5 5,9 8,8
Operatiivinen liikevoitto-% 5 6 6 6,1 6
Katsauskauden tulos 2,1 2,9 2,3 2,7 5,5
Emoyhtiön omistajille kuuluva osuus katsauskauden tuloksesta 1,8 2,6 2,3 2,3 5,2
Osakekohtainen tulos (euroa) 0,72 1,00 0,90 0,91 1,99
Osinko (euroa) 0,32 0,33 0,00 0,40 0,42
Omavaraisuusaste-% 63,9 63,4 65,4 27,0 24,3
Nettovelka -2,6 -3,5 -4,0 19,8 37,9

Liikevaihto

milj. euroa

Operatiivinen liikevoitto

milj. euroa

Osakekohtainen tulos

euroa

Omavaraisuusaste

%