Sijoittajayhteydet

Sijoittajat > Sijoittajayhteydet

Sijoittajayhteydet

Boreon sijoittajasuhteista vastaavat toimitusjohtaja ja talousjohtaja. Boreo noudattaa viestinnässään 30 vuorokauden hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen jokaisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivänä.

Sijoittajasuhteiden sähköpostiosoite on investors@boreo.com

Toimitusjohtaja Kari Nerg

+358 44 341 8514
kari.nerg@boreo.com

Talousjohtaja Aku Rumpunen

+358 40 556 3546
aku.rumpunen@boreo.com

Tiedonantopolitiikka

Boreo noudattaa tiedottamisessaan ja sijoittajaviestinnässään soveltuvaa EU-lainsäädäntöä, Suomen lainsäädäntöä, NASDAQ Helsingin sääntöjä, Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sekä Finanssivalvonnan määräyksiä ja ohjeita. Näiden lisäksi yhtiö noudattaa Arvopaperimarkkinayhdistys ry:n laatimaa Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia.

Boreon hallitus on hyväksynyt oheisen tiedonantopolitiikan, jossa esitettyjen pääperiaatteiden mukaan yhtiö tiedottaa osakkeen hintaan vaikuttavista asioista yhtiön sidosryhmille ja kommunikoi pääomamarkkinoiden kanssa. Boreon sijoittajaviestinnän tavoitteena on välittää pääomamarkkinoille johdonmukaista, luotettavaa ja oikea-aikaista tietoa, joka tukee yhtiön osakkeen oikeaa hinnanmuodostusta ja joka julkaistaan samanaikaisesti kaikille markkinaosapuolille. Yhtiö julkistaa taloudelliset raportit ja muun säännellyn informaation suomeksi ja englanniksi.

Boreo noudattaa viestinnässään 30 vuorokauden hiljaista jaksoa, joka alkaa 30 päivää ennen jokaisen osavuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen julkistamista ja päättyy julkistamispäivänä. Hiljaisen jakson aikana yhtiön johto ei kommentoi yhtiön taloudellista tilannetta, markkinoita tai tulevaisuuden näkymiä eikä tapaa pääomamarkkinoiden tai talousmedioiden edustajia tai ota kantaa yhtiön taloudellista tilannetta tai yleisiä näkemyksiä koskeviin asioihin.

Tiedonantopolitiikka englanniksi (pdf)

Sijoittajakalenteri

Tutustu tuleviin sijoittajatapahtumiimme

Ennusteet ja analyysit

Tutustu Boreota seuraaviin analyytikoihin ja ennusteisiin