Yritysostot

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Yritysostot

Yritysostot

Yritysostot-strategialla tavoitellaan merkittävää kasvua, pyritään hajauttamaan konsernia uusiin maantieteisiin ja teollisuuksiin sekä vahvistamaan nykyisiä liiketoimintoja add-on yritysostoilla.

2022

Vuosi Liiketoiminta/Yritys Liikevaihto Tiedote
2022 J-Matic Oy & J-Matic Rent Oy (FIN) 2,3 EURm (2021) Tiedote
2022 Håkantorp AB (Floby Nya Bilverkstad) (SWE) 10,4 SEKm (2021) Tiedote
2022 Led-Systems Oy (FIN) 0,3 EURm (2021) Tiedote
2022 Signal Solutions Nordic (FIN) 4,2 EURm (2021) Tiedote
2022 GT Motor (FIN) 0,2 EURm (2021) Tiedote
2022 Vesterbacka Transport Oy (FIN) 0,5 EURm (03/2021) Tiedote
2022 Infradex Oy (FIN) 2,0 EURm (01/2022) Tiedote
2022 Pronius Oy (FIN) 5,5 EURm (08/2021) Tiedote

2021 add

Vuosi Liiketoiminta/Yritys Liikevaihto Tiedote
2021 Floby Nya Bilverkstad AB (SWE) 91 SEKm (2020) Tiedote
2021 Milcon Oy (FIN) 4,2 EURm (2020) Tiedote
2021 Etelä-Suomen Kuriiripalvelu Oy & Teitteam Oy (FIN) Yhteenlaskettu: 3,9 EURm (2020) Tiedote

2020 add

Vuosi Liiketoiminta/Yritys Liikevaihto Tiedote
2020 Sany Nordic AB & PM Nordic AB (SWE) Yhteenlaskettu: 133 SEKm (2020) Tiedote
2020 Muottikolmio Oy (FIN) n. 5 EURm (2019) Tiedote
2020 Machinery Group Oy (FIN) 52,2 EURm (2019) Tiedote

2017-2019 add

Vuosi Liiketoiminta/Yritys Liikevaihto Tiedote
2019 Tornokone Oy (Machinery Group Oy ostajana) (FIN) 15,9 EURm (2018) Tiedote
2017 Noretron Komponentit Oy (FIN) 5,1 EURm (2016) Tiedote

Yritysostostrategiamme päätavoitteet:

Kasvu

Tavoittelemme yritysostostrategiallamme merkittävää kasvua tulevaisuudessa ja odotamme sen tuottavan merkittävän osan asettamastamme liikevaihdon ja operatiivisen liikevoiton kasvutavoitteesta 2021-2023.

Hajauttaminen

Pyrkimyksenämme on lisäksi hajauttaa konsernia yritysostojen kautta uusiin maantieteisiin ja uusiin teollisuuksiin ja siten vahvistaa tavoittelemaamme suotuisaa konsernin riskiprofiilia.

Liiketoimintojen vahvistaminen

Vahvistamme yritysostoilla myös nykyisiä liiketoimintojamme.

Millaisia yritysostoja toteutamme:

Kriteerit yritysostoille

Kokenut ja keskitetty M&A-organisaatiomme kehittää jatkuvasti toimintatapojamme ja työskentelee ostokohteiden generoinnin parissa, yhteistyössä sekä liiketoimintojemme että ulkoisen neuvonantajaverkoston kanssa.

Kannustamme ja kehitämme boreolaisia jatkuvasti ajattelemaan ja tunnistamaan mahdollisia yritysostokohteita liiketoiminnoillemme. Nykyiset liiketoimintamme toimivatkin tärkeänä sisäisenä lähteenä add-on yritysostokohteiden löytämisessä. Sisäisesti generoitujen mahdollisuuksien lisäksi ylläpidämme jatkuvasti suhteita yrityskauppojen parissa työskentelevien taloudellisten neuvonantajien kanssa Pohjois-Euroopassa. Neuvonantajaverkoston kautta identifioimme jatkuvasti mahdollisuuksia laajentaa konserniamme sekä maantieteellisesti että uusille toimialoille.

Toimintamallimme yritysostoprosessissa on standardisoitu aina kohteiden identifioinnista transaktion toteutukseen, sekä yritysoston jälkeiseen integrointiin. Kiinnitämme strategiassamme erityisesti huomiota ostettavien yhtiöiden johdon sitouttamiseen Boreoon, varmistaen yhteisen tahtotilan ja tavoitteet. Erityistä painoarvoa saa myös yhtiöiden soveltuvuus konserniimme, niin arvojen kuin toimintatapojen osalta.

Kaikille yritysostoille yhteiset kriteerit ovat:

 • B2B-liiketoiminta

 • Kohtuullinen arvostustaso

 • Pääomakeveys

 • Terve kannattavuus

 • Ennustettavuus

 • Hyvä kassavirta

Platform-yritysostojemme ominaispiirteitä ovat:

 • Ei integraatiota olemassa oleviin liiketoiminta-alueisiin

 • Riittävä ostettavan yhtiön koko yritysoston hetkellä tai mahdollisuus kasvattamiseen yritysostojen kautta

 • Mahdollisuus arvonluontiin Yritysostot- ja Operational excellence -strategian kautta

Add-on-yritysostojemme ominaispiirteitä ovat:

 • Integrointi olemassa oleviin liiketoimintoihin tapauskohtaisesti

 • Maantieteellinen ja tuoteportfolion laajentaminen

 • Vertikaalinen tai horisontaalinen laajentuminen arvoketjussa

 • Pienikokoisia operatiivisia add-on-yritysostoja olemassa oleviin liiketoiminta-alueisiin

Yhtiöiden väliset synergiahyödyt yritysostoissa

Yritysostostrategiamme ei perustu synergiahyötyihin nykyisten portfolioyhtiöidemme kanssa, vaan arvioimme jokaista ostokohdetta itsenäisenä toimijana, madaltaen yritysostostrategiamme riskiprofiilia.

Keskitymme kuitenkin päivittäisessä toiminnassamme mahdollisten synergioiden identifioimiseen ja hyödyntämiseen omistamiemme liiketoimintojen välillä. Liiketoimintojen kehittäminen ja synergioiden hyödyntäminen ovat olennainen osa Operational excellence -strategiaamme.

Maantieteellinen fokuksemme

Arvioimme yritysostomahdollisuuksia Pohjois-Euroopan alueella sekä valikoidusti muilla maantieteellisillä alueilla.

Yhteystiedot

Jesse Petäjä
Head of M&A, Boreo Oyj
jesse.petaja@boreo.com, +358 40 706 9450