Strategia

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Strategia ja taloudelliset tavoitteet

Strategia

Boreo luo arvoa omistamalla, hankkimalla ja kehittämällä B2B-liiketoimintoja Pohjois-Euroopassa. Boreo keskittyy arvonluontiin pitkällä aikavälillä, ja sen tavoitteena on olla paras koti sen yhtiöille ja henkilöstölle. Boreon strategian ytimessä on kasvun luonti yritysostoin ja sen yhtiöiden kehittäminen standardisoidun operatiivisen kehittämisen strategian mukaisesti. Ihmiset ovat Boreon tärkein voimavara, ja meidän yhteisenä tehtävä on kestävän yrityskulttuurin kehittäminen ja ylläpitäminen. Toimittajillemme olemme kasvun mahdollistaja ja tuemme asiakkaitamme kilpailukyvyn lisäämisessä tarjoamalla heille lisäarvoa tuottavia tuotteitamme ja palveluitamme. Boreo on paikkasi Kasvaa ja Kukoistaa.

Tavoitteeseen päästään toteuttamalla kolmea strategian osa-aluetta, jotka ovat Yritysostot, Operational excellence ja Ihmiset & kulttuuri.

Boreon arvonluontimalli

Strategian osa-alueet

Yritysostot

Yritysostot-strategialla tavoitellaan merkittävää kasvua, pyritään hajauttamaan konsernia uusiin maantieteisiin ja teollisuuksiin sekä vahvistamaan nykyisiä liiketoimintoja add-on yritysostoilla.

Operational excellence

Operational excellence -strategian tavoitteena on parantaa liiketoimintojen kannattavuutta ja luoda orgaanista kasvua.

Ihmiset & kulttuuri

Ihmiset & kulttuuri -strategian tavoitteena on yhteisen kulttuurin luominen sekä tehdä Boreosta paras mahdollinen koti sen yhtiöille ja henkilöstölle kasvaa ja kukoistaa.

Millaisia yritysostoja toteutamme

Operational excellence add

Operatiivisen tehokkuuden tavoitteena on optimoida Boreo-konsernin tuloksellisuus ja lisäarvon tuotto omistajille. Operatiivista tehokkuutta johdetaan avainprosessien kautta, näitä ovat:

 • Käyttöpääoman hallinta

 • Myynnin johtaminen

 • Ostotoiminnot

 • Boreo-konsernin tukitoiminnot

Jotta operatiivisen tehokkuuden parantaminen olisi mahdollista, tarvitaan:

 • Oikeaa asennetta ja yrittäjyyttä kaikessa toiminnassamme

 • Parhaiden käytäntöjen jakamista

 • Jatkuvaa oppimista ja kehittymistä

Jokapäiväisessä työssämme tämä tarkoittaa:

 • Strategisten tavoitteiden asettamista

 • Avaintoimenpiteiden tiedostamista ja päättämistä

 • Jatkuvaa seurantaa ja arvoajurien mittaamista

 • Korjaavien toimenpiteiden implementointia tarvittaessa

Ihmiset & kulttuuri add

Ihmiset ja kulttuuri ovat keskeisessä roolissa Boreon strategiassa. Jotta voisimme saavuttaa liiketoiminnalliset tavoitteemme, tarvitsemme organisaatioomme osaavia työntekijöitä, jotka ovat halukkaita kehittymään ja yrittämään parhaansa työssään. Systemaattisella henkilöstöstrategiallamme autamme liiketoimintaa onnistumaan ja pysymään mukana jatkuvassa kilpailussa sekä muuttuvassa työelämässä.

Päätavoite

Henkilöstöstrategiamme päätavoitteena on tehdä Boreosta henkilöstöllemme paras paikka kasvaa ja kukoistaa.
Uskomme, että kun työntekijämme viihtyvät ja onnistuvat työssään, liiketoiminnalliset tavoitteetkin saavutetaan.

Painopisteet

Jotta pääsisimme päätavoitteeseemme henkilöstöstrategiassa, olemme määritelleet viisi painopistettä, jotka ovat toimintamme ytimessä. Nämä ovat ne osa-alueet, joissa haluamme onnistua erinomaisesti ja joita priorisoimme.

Työnantajalupaus

Boreo-konserni tarjoaa työntekijöilleen monipuolisia mahdollisuuksia uuden oppimiseen ja urakehitykseen. Vakuutamme, että kaikki, jotka tulevat meille töihin, toivotetaan lämpimästi tervetulleeksi. Pääset heti kokemaan yrityksemme rennon ja kotoisan kulttuurin ja ilmapiirin.

Toteutamme vuosittain henkilöstötutkimuksen ja teemme säännöllisesti eNPS-mittauksia (employee Net Promoter Score), jotka auttavat meitä ymmärtämään työntekijäkokemuksemme tason. Näiden kyselyjen perusteella pystymme myös kehittämään käytäntöjämme ja kulttuuriamme siten, että henkilöstömme tarpeet tulevat huomioiduksi.

Olemme määrittäneet Boreon työnantajalupauksen, jotta voisimme kirkastaa, mitä voimme tarjota niin työntekijöillemme kuin tuleville työnhakijoille ja miksi heidän kannattaisi liittyä Boreo-perheeseen.

Taloudelliset tavoitteet 2021-2023 add

Boreon taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021-2023 on esitetty alla. Strategiset taloudelliset tavoitteet toimivat yhtiön taloudellisena ohjeistuksena, ja Boreon ohjeistuskäytännön mukaisesti yhtiö ei anna erillistä lyhyen aikavälin taloudellista ohjeistusta.

 • Keskimääräinen vuotuinen liikevaihdon kasvu strategiakaudella vähintään 20 %

 • Operatiivinen liikevoitto strategiakauden lopussa vähintään 8 %

 • Nettovelka/operatiivinen käyttökate 2-3x

Yritysostohistoria add

Tunnusluvut

Tutustu taloudelliseen kehitykseemme

Ennusteet ja analyysit

Tutustu Inderesin ennusteisiin ja analyyseihin