Vastuullisuus

Sijoittajat > Boreo sijoituskohteena > Vastuullisuus

Vastuullisuus

Vastuullisuus on olennainen osa Boreon DNA:ta ja normaaleja liiketoimintakäytäntöjä. Boreo rakentaa konsernia, joka on luonteeltaan kestävä – konsernin ensisijainen tavoite on kestävä pitkän aikavälin tuloskasvu. Vastaavasti vastuullisuus on edellytys vakaalle pitkän aikavälin liiketoiminnan tulokselle.

Boreo on koti yrityksille, joilla on mahdollisuudet luoda kestävää pitkän aikavälin tuloskasvua, minkä vuoksi Boreo asettaa korkeat vaatimukset liiketoimintojen kestävyydelle. Yhtiön tavoitteena on, että sen yritykset osoittavat vahvaa taloudellista suorituskykyä, pitävät hyvää huolta työntekijöistään, edistävät ilmastovaikutusten vähentämistä ja varmistavat vastuulliset liiketoimintatavat. Nämä teemat ovat Boreon neljä painopistealuetta vastuullisuuden osalta.

Vastuullisuuden painopistealueet

Vuosien 2022 ja 2023 aikana tehtyjen olennaisuusanalyysin, sidosryhmäkyselyn ja vastuullisuushaastattelujen perusteella olemme määrittäneet Boreossa meidän vastuullisuuden painopistealueemme. Painopistealueitamme ovat vahva taloudellinen suoriutuminen, sitoutuneet ihmiset, hyvinvoiva ympäristö ja vastuulliset liiketoimintakäytänteet.

null

Ensimmäinen vastuullisuusraporttimme julkaistiin vuoden 2023 vuosikertomuksen yhteydessä. Vastuullisuusraportissamme esittelemme Boreon lähestymistavan kestävään kehitykseen, kuvaamme vastuullisuuden hallinnoinnin mallin sekä erittelemme painopistealueemme, tavoitteemme ja mittarimme. Lue raporttimme täältä.

Yhteystiedot

Mari Katara
Henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja
+358 40 830 6206
mari.katara@boreo.com

Anita Kaasalainen
Sijoittajasuhde- ja vastuullisuuspäällikkö
anita.kaasalainen@boreo.com