Tilintarkastus

Sijoittajat > Hallinnointi > Tilintarkastus

Tilintarkastus

Boreo Oyj:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiökokous valitsee yhden tilintarkastajan, jonka tulee olla tilintarkastusvalvonnan hyväksymä tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisö nimittää päävastuullisen tilintarkastajan, jonka on oltava KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.

Vuoden 2024 yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi BDO Oy:n, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja Taneli Mustonen.

Yhtiökokous päätti maksaa tilintarkastajalle palkkion kohtuullisen laskun mukaan.