Osaketieto

Sijoittajat > Osaketieto

Osakkeen perustiedot

Boreo Oyj:n osakepääoma oli 2,5 miljoonaa euroa 31.12.2021 ja osakkeiden määrä 2 617 332. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Boreo Oyj:n osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä.

Yhtiön tiedossa ei ole osakassopimuksia.